Funktionsnedsättning – hur då?

Funktionsnedsättning – hur då?

Funktionsnedsättning
Begreppet funktionsnedsättning är en sorts samlingsbegrepp för personer som upplever funktionshinder i sitt vardagsliv. Tidigare pratades det om "handikapp" och personer som då ansågs vara handikappade. Men för en person med funktionshinder är det samhället som är handikappande, miljön och kanske människorna runtomkring. Bemötande och tillgänglighet är sådant som kan vara helt avgörande för en person med funktionsnedsättning. Välja jobb Den som har ett funktionshinder kan uppleva svårigheter med vissa typer av jobb medan andra är helt oproblematiska. Det gäller att matcha ihop på ett bra sätt och att i förekommande fall kompensera med lämpliga hjälpmedel. Det är långt ifrån alla funktionshinder som är synliga och en del medför kanske till och med en superkraft som utvecklats som kompensation för det som inte fungerar riktigt som det brukar göra. Den…
Read More
Funktionsnedsättning i arbetslivet

Funktionsnedsättning i arbetslivet

Funktionsnedsättning
Fortfarande idag är det få arbetsgivare som väljer att anställa människor med funktionsnedsättningar. Orsaken till detta kan vara flera, men den största bottnar i okunskap. Det finns många fullt arbetsföra människor med funktionshinder av olika slag och grad. En människa som sitter i rullstol kan besitta lika stor kunskap som en som kan gå. En blind kan vara lika välutbildad som en seende. Människor med Aspergers kan vara en lika stor tillgång i ett företag som en människa utan en diagnos. Anpassad arbetsplats Rätt anpassning beträffande hjälpmedel, exempelvis något så enkelt som en rullstolsramp, gör att företaget slipper välja bort den person som kanske besitter just de egenskaper arbetsgivaren efterfrågar. En rekrytering av personal ska handla om rätt person på rätt plats och ett funktionshinder borde inte vara en orsak…
Read More
Att leva med funktionsnedsättning

Att leva med funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning
En funktionsnedsättning kan vara en nedsättning av en psykisk, fysisk eller intellektuell karaktär. En del funktionsnedsättningar behöver inte ha så stor inverkan på vardagen, medan andra nedsättningar påverkar mer. I dagens samhälle finns det både anpassning och hjälp att få. Fysiska funktionsnedsättningar En funktionsnedsättning kan vara medfödd, eller så uppstår den av en plötslig skada eller progressiv sjukdom. Det finns många definitioner på funktionsnedsättningar och vad det kan innebära för individen. En fysisk nedsättning som är medfödd, kan till exempel innebära att vissa kroppsdelar inte fungerar normalt och att man behöver hjälp i sin vardag. Man kan även ha en avsaknad av kroppsdel redan vid födseln. Skador kan uppstå genom olyckor och förlorar man en del eller fler av kroppen som en arm eller ett ben, finns det väl utvecklade…
Read More
Funktionsnedsättningar och psykisk hälsa

Funktionsnedsättningar och psykisk hälsa

Funktionsnedsättning
Att må bra psykiskt är viktigt för alla människor. Om man mår dåligt psykiskt brukar det påverka hela livet för människor, både arbetslivet och privatlivet. Därför är det väldigt viktigt att vara uppmärksam för tecken på psykisk ohälsa, framförallt för människor som genomgår stora förändringar, exempelvis människor som får funktionsnedsättningar. Tyvärr kan en del människor inte riktigt hantera större förändringar, därför är det viktigt att veta var man ska vända sig om man märker att någon mår dåligt eller behöver hjälp. Hur går det att se om någon mår dåligt? Det finns flera olika sätt att se om någon mår dåligt. Men oftast är det enklast att se om någon mår dåligt om man känner personen i förväg. Om det exempelvis är någon som oftast är väldigt glad och positiv…
Read More