Funktionsnedsättningar och psykisk hälsa

Att må bra psykiskt är viktigt för alla människor. Om man mår dåligt psykiskt brukar det påverka hela livet för människor, både arbetslivet och privatlivet. Därför är det väldigt viktigt att vara uppmärksam för tecken på psykisk ohälsa, framförallt för människor som genomgår stora förändringar, exempelvis människor som får funktionsnedsättningar. Tyvärr kan en del människor inte riktigt hantera större förändringar, därför är det viktigt att veta var man ska vända sig om man märker att någon mår dåligt eller behöver hjälp.

Hur går det att se om någon mår dåligt?

Det finns flera olika sätt att se om någon mår dåligt. Men oftast är det enklast att se om någon mår dåligt om man känner personen i förväg. Om det exempelvis är någon som oftast är väldigt glad och positiv men som sedan blir ledsen och negativ är detta tydliga tecken. Men som sagt kan det vara svårt att se om det är en person som man inte träffar speciellt ofta. Därför är det viktigt att vara uppmärksam för att se om någon exempelvis går iväg ofta på jobbet eller generellt verkar vara ledsen. Som arbetstagare är det också viktigt att fråga sin arbetsgivare om de jobbar med externa specialister som kan hjälpa till. En del bolag jobbar exempelvis med företag som LjungSjöberg vilka är experter inom dessa frågor. Exempelvis kan de hjälpa till med att prata om psykisk hälsa för att människor ska må bättre. De har också erfarenhet av att prata med människor som har fått funktionsnedsättningar och därför är deprimerade. På så sätt kan faktiskt arbetsgivare och anställda hjälpa människor med funktionsnedsättningar att må bättre.

Vanliga funktionsnedsättningar

När det kommer till funktionsnedsättningar i Sverige finns det flera olika varianter som är vanliga. Oftast brukar experter dela upp dessa i psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. Psykiska funktionsnedsättningar kan exempelvis handla om dyslexi eller bipolär sjukdom. Dessa påverkar människor på olika sätt då funktionsnedsättningarna kan vara olika grova mellan olika människor. Dessa funktionsnedsättningar kan vara svårare att se för medmänniskor, vilket i sin tur gör det svårare för att dessa människor att få hjälp i vardagen av experter.

När det kommer till fysiska funktionsnedsättningar syns dessa betydligt tydligare på olika sätt. Ett tydligt exempel är att någon exempelvis är döv, blind eller har förlorat ett ben eller en arm. Dessa funktionsnedsättningar kan också ha psykisk påverkan, framförallt om funktionsnedsättningen sker i äldre ålder. Om någon exempelvis blir döv eller blind efter att ha kunnat se och höra i hela livet är detta mycket svårt att hantera psykiskt.