Skapa en bra arbetsmiljö på korttidsboenden

Det brukar finnas ett stort behov av korttidsboenden i de flesta städer. Detta ska vara en plats dit ditt barn med olika NPF-diagnoser kan komma och bo över helgerna. Det blir en avlastning för övriga familjen och en chans för barnet med funktionsnedsättning att uppleva något annat än sin hemmiljö. Är du själv intresserad av att driva ett sådant? För att det ska funka optimalt är det ett måste med engagerad och intresserad personal.

Se till att personalen får göra sin röst hörd

Det är viktigt att all personal känner sig sedda och att de kan dela med sig av sina åsikter när det behövs. Du kan till exempel använda dig av en regelbunden medarbetarundersökning som kan vara utformad på lite olika sätt. Med dessa får du en bättre överblick över hur alla trivs och vad du kan göra för att utveckla arbetsplatsen. Det är också något som kommer gynna de barn med funktionsnedsättning som tillfälligt bor på boendet.

Vem har rätt till ett korttidsboende?

Korttidsboenden för LSS är anpassade för de barn som har någon form av funktionsnedsättning. Det kan vara autism, ADHD eller intellektuell funktionsnedsättning. Många har också flera diagnoser. Normalt får föräldrarna ansöka hos kommunen när deras barn har fått en diagnos. Sedan tas ett beslut för varje barn. Om du driver ett korttidsboende kan du styra rätt mycket över vilka aktiviteter som ska genomföras. Där kan även de anställda vara med och bestämma mycket och komma med roliga förslag.

Lämna ett svar