Helio – kan hjälpa funktionsnedsatta att arbeta

Det finns många typer av funktionsnedsättningar. Ett exempel på en funktionsnedsättning som är mycket vanlig, men som få känner till, är den psykiska funktionsnedsättningen. För dem som lider av en sådan, kan lokaluthyraren Helio hjälpa till att skapa ett normalt arbetsliv. Läs mer för att få reda på hur.

Psykisk funktionsnedsättning och arbete

Anledningen till att få känner till att det finns något som kallas psykisk funktionsnedsättning, beror på att den inte syns. Många kan vara drabbade, utan att man har en aning. Även den som själv är drabbad kanske inte vet att den faktiskt lider av en funktionsnedsättning. En psykisk funktionsnedsättning kan vara social fobi, ångest, depression samt andra psykiska diagnoser såsom bipolär sjukdom. Det blir en funktionsnedsättning när livet begränsas. Oftast märks det mest i arbetslivet då en person med en psykisk funktionsnedsättning kanske inte kan arbeta med ett ”vanligt” jobb. Det kan exempelvis vara svårt att spendera tid på ett vanligt kontor. Det är där Helio kommer in i bilden. Helio erbjuder nämligen alternativa kontorslösningar, vilket kan hjälpa en person med en psykisk funktionsnedsättning att arbeta på ett liknande sätt som andra, fast utifrån sina specifika behov. Till exempel kan man arbeta ensam i ett eget, tyst rum och på så vis få arbeta ostört.