Svenska lagar om funktionsnedsattas rättigheter

Svenska lagar om funktionsnedsattas rättigheter

Olika funktionsnedsättningar
Enligt Sveriges regering utgår den politik som rör funktionsnedsattas rättigheter från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I detta arbete ingår att lagar och regler har blivit fastställda för myndigheters utövande samt av de rättigheter som funktionsnedsatta fått i samhället i stort samt på individnivå. I regeringens politik har man även fastsatt mål för vad man vill uppnå för att styrka funktionsnedsatta rättighet att vara en aktiv del av samhället. Man vill genom dessa mål uppnå att funktionsnedsatta får jämlika villkor i samhället och att barnrättsperspektivet ska beaktas fullt ut. De myndigheter som jobbar med dessa mål aktivt på uppdrag av bland andra Socialdepartementet är Myndigheten för delaktighet, Samhall via Näringsdepartementet och Arvsfonden via Socialdepartementet. Men bland många andra så finner vi även kommuner, socialtjänst, Socialstyrelsen, arbetsförmedlingen och…
Read More
FN-konventionen om funktionsnedsattas rättigheter

FN-konventionen om funktionsnedsattas rättigheter

Olika funktionsnedsättningar
Den 15:e Mars 2007 beslöt Sveriges regering att FN-konventionen om funktionsnedsattas rättigheter skulle undertecknas, och den 14:e januari 2009 trädde konventionen i kraft i Sverige. Denna konvention har ratificerats av den stora majoriteten av världens länder. Detta innebär att den som har en funktionsnedsättning inte får bli utsatt för någon som helst form av diskriminering av någon - varken av privatpersoner, myndigheter, arbetsgivare, skola eller andra. Det spelar ingen roll vilken funktionsnedsättning du har eller ålder, du får ändå inte bli utsatt för diskriminering av någon. På Sveriges regerings hemsida hittar man en länk till en pdf-fil där man kan läsa FN-konventionen om funktionsnedsattas rättigheter i sin helhet, både på engelska och svenska. För den som vill läsa en lättläst version av denna konvention så hittar du den också på…
Read More