FN-konventionen om funktionsnedsattas rättigheter

Den 15:e Mars 2007 beslöt Sveriges regering att FN-konventionen om funktionsnedsattas rättigheter skulle undertecknas, och den 14:e januari 2009 trädde konventionen i kraft i Sverige. Denna konvention har ratificerats av den stora majoriteten av världens länder. Detta innebär att den som har en funktionsnedsättning inte får bli utsatt för någon som helst form av diskriminering av någon – varken av privatpersoner, myndigheter, arbetsgivare, skola eller andra. Det spelar ingen roll vilken funktionsnedsättning du har eller ålder, du får ändå inte bli utsatt för diskriminering av någon.

På Sveriges regerings hemsida hittar man en länk till en pdf-fil där man kan läsa FN-konventionen om funktionsnedsattas rättigheter i sin helhet, både på engelska och svenska.

För den som vill läsa en lättläst version av denna konvention så hittar du den också på svenska regeringens hemsida.

Denna konvention har bildats för att underlätta livet för funktionsnedsatta och för att funktionsnedsatta ska kunna vara en aktiv del av samhället. Har man svårt att röra sig så har man exempelvis rätt till gånghjälpmedel och hiss. Man har rätt till hjälp att kommunicera om man har svårt att förstå vad andra säger, behöver man hjälp i skolan eller i arbetet så har man rätt till det.

Den är till för att underlätta och minska diskriminering. För dina rättigheter.