Svenska lagar om funktionsnedsattas rättigheter

Enligt Sveriges regering utgår den politik som rör funktionsnedsattas rättigheter från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I detta arbete ingår att lagar och regler har blivit fastställda för myndigheters utövande samt av de rättigheter som funktionsnedsatta fått i samhället i stort samt på individnivå.

I regeringens politik har man även fastsatt mål för vad man vill uppnå för att styrka funktionsnedsatta rättighet att vara en aktiv del av samhället. Man vill genom dessa mål uppnå att funktionsnedsatta får jämlika villkor i samhället och att barnrättsperspektivet ska beaktas fullt ut.

De myndigheter som jobbar med dessa mål aktivt på uppdrag av bland andra Socialdepartementet är Myndigheten för delaktighet, Samhall via Näringsdepartementet och Arvsfonden via Socialdepartementet. Men bland många andra så finner vi även kommuner, socialtjänst, Socialstyrelsen, arbetsförmedlingen och Försäkringskassan med i detta arbete och politik på olika sätt. Barnrättsperspektivet försöker man också styrka ytterligare via skolors arbete nära och med barnen och deras rättigheter som elever.

Den 14 januari 2009 trädde FN-konventionen om funktionsnedsattas rättigheter i kraft i Sverige efter att Regeringen beslöt att underteckna konventionen den 15:e Mars 2007. I konventionen nämns att alla människor är jämlika oavsett förutsättningar, att barn med funktionsnedsättningar har rätt till extra hjälp och stöd och mycket mer som specificerar att oavsett funktionsnedsättning så har man rättigheter som ska ge den funktionsnedsatte samma möjligheter i samhället som alla andra. Mer om denna konvention kan du läsa i vår specifika text om enbart FN-konventionen om funktionsnedsattas rättigheter där du också kommer att hitta en länk som går direkt till denna oerhört viktiga konvention, både som lättläst och som den lagtext som ligger på regeringens hemsida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *