Funktionsnedsättning – hur då?

Begreppet funktionsnedsättning är en sorts samlingsbegrepp för personer som upplever funktionshinder i sitt vardagsliv. Tidigare pratades det om ”handikapp” och personer som då ansågs vara handikappade. Men för en person med funktionshinder är det samhället som är handikappande, miljön och kanske människorna runtomkring. Bemötande och tillgänglighet är sådant som kan vara helt avgörande för en person med funktionsnedsättning.

Välja jobb

Den som har ett funktionshinder kan uppleva svårigheter med vissa typer av jobb medan andra är helt oproblematiska. Det gäller att matcha ihop på ett bra sätt och att i förekommande fall kompensera med lämpliga hjälpmedel. Det är långt ifrån alla funktionshinder som är synliga och en del medför kanske till och med en superkraft som utvecklats som kompensation för det som inte fungerar riktigt som det brukar göra. Den som är blind kan till exempel vara extremt bra på att ta sig fram i mörker och den som är döv och talar teckenspråk kan kommunicera i miljöer där tal inte fungerar, exempelvis vid dykning.

Det finns funktionshindrade som är extremt fokuserade på någon enstaka grej de kan perfekt. De låter sig inte störas av något annat utan behåller fokus och jobbar med precision tills uppdraget är klart. Det här är en talang som kan vara användbar vid exempelvis takläggning på höga höjder där många andra skulle bli stressade på grund av höjden och riskerna och kanske utföra ett sämre jobb. Tålamod och ihärdighet ihop med sinne för detaljer kan vara helt perfekt i sådana branscher. Det vore därför önskvärt att fler entreprenörer fick kunskap om vad det egentligen kan innebära att anställa personer med funktionshinder, vilka hjälpmedel som finns och hur mycket som kan finnas att vinna om det går att hitta rätt person till rätt uppdrag.

Men rullstolen då?

Ja, den där rullstolen är ofta vad folk i första hand tänker på när det talas om funktionshinder. För den som använder rullstol är det förstås helt nödvändigt att den fysiska miljön fungerar, trappor och trösklar är ingen hit. Men att någon är hjulbent hindrar ju inte att personen är blixtrande intelligent och välutbildad. Det är mycket kompetens som inte utnyttjas i arbetslivet på grund av fördomar och okunskap. En person som saknade både armar och ben sa en gång så här: Det finns ingenting jag inte klarar, det finns bara några saker jag ännu inte kommit på hur jag ska bära mig åt för att göra.