Att leva med funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara en nedsättning av en psykisk, fysisk eller intellektuell karaktär. En del funktionsnedsättningar behöver inte ha så stor inverkan på vardagen, medan andra nedsättningar påverkar mer. I dagens samhälle finns det både anpassning och hjälp att få.

Fysiska funktionsnedsättningar

En funktionsnedsättning kan vara medfödd, eller så uppstår den av en plötslig skada eller progressiv sjukdom. Det finns många definitioner på funktionsnedsättningar och vad det kan innebära för individen. En fysisk nedsättning som är medfödd, kan till exempel innebära att vissa kroppsdelar inte fungerar normalt och att man behöver hjälp i sin vardag. Man kan även ha en avsaknad av kroppsdel redan vid födseln. Skador kan uppstå genom olyckor och förlorar man en del eller fler av kroppen som en arm eller ett ben, finns det väl utvecklade proteser. Många proteser idag är både högteknologiska och realistiska samt ger tillbaka möjligheten att kunna gå igen, eller att använda sig av armar. Att städa kan vara svårt med funktionshinder, eller kanske inte ens möjligt. Då kan man anlita professionell hemstäd som kan ta hand om allt från golv till tak! I Sverige finns ett gott stöd med hjälpmedel i alla former för fysiska skador och funktionssvårigheter. Det kan vara allt från rullstolar och rullatorer, till höj- och sänkbara sängar, kryckor eller annat man kan behöva i vardagen.

Dolda funktionsnedsättningar som inte syns

Det finns även dolda funktionsnedsättningar som ADHD, autism eller fysiska tillstånd som diabetes, hjärtsjukdom eller annat som inte syns utåt. Har man en kommunikativ funktionsnedsättning, kan det vara svårt att få fram det man vill säga eller att man har svårt att tala. I Sverige finns det gott om hjälp att få när det kommer till hjälp och anpassning. I skolan kan man få specialanpassad lärohjälp och i arbetslivet kan man anpassa arbetsuppgifter. Många myndigheter, som till exempel Arbetsförmedlingen, finns till för att ge stöd och anpassning till arbetslivet. En del funktionsnedsättningar kan ha en kombination av fysisk och kognitiv nedsättning på en och samma gång. Har man fått en skada som stroke, kan den ibland påverka både kropp och sinne. Då kan vården i Sverige hjälpa med rehabilitering och insatser att komma tillbaka till ett så fullgott liv som möjligt.