Den dolda och osynliga funktionsnedsättningen

Den osynliga funktionsnedsättningen är vanligare än man kan tro, den syns inte för den utomstående betraktaren. Det man ser är en person som är tillsynes helt frisk, även om det kan vara en person med en allvarlig fysisk åkomma som diabetes, hjärtsjukdom eller Ehlers-Danlos Syndrom eller exempelvis något annat som ADHD, Dyslexi, PTSD, Autism, depression eller SLE. Det är en osynlig funktionsnedsättning som inte syns även om den kan vara både psykisk, fysisk eller på något annat sätt påverkande för den individ som bär på den. Man ser den inte, men den som har funktionsnedsättningen påverkas i allra högsta grad av den och kan ändå behöva olika former av stöd för att ta sig igenom vardagen.

Att ha en osynlig funktionsnedsättning gör inte funktionsnedsättningen mindre giltig. Den är bara inte lika uppenbar för den oinvigde. En person med en osynlig funktionsnedsättning kan ha ett specifikt parkeringstillstånd för funktionsnedsatta, du ser inte funktionsnedsättningen, men parkeringstillståndet behövs och kan vara den lilla detaljen som medför att den funktionsnedsatta klarar sin vardag lite bättre. Att få vara delaktig i samhället och leva ett liv som ändå kan vara lika normalt som det liv de ej funktionsnedsatta har. Det är enkelt att döma en osynligt funktionsnedsatt, tänk efter en gång till, allt är inte som det verkar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *