Funktionsnedsättning i arbetslivet

Fortfarande idag är det få arbetsgivare som väljer att anställa människor med funktionsnedsättningar. Orsaken till detta kan vara flera, men den största bottnar i okunskap.

Det finns många fullt arbetsföra människor med funktionshinder av olika slag och grad. En människa som sitter i rullstol kan besitta lika stor kunskap som en som kan gå. En blind kan vara lika välutbildad som en seende. Människor med Aspergers kan vara en lika stor tillgång i ett företag som en människa utan en diagnos.

Anpassad arbetsplats

Rätt anpassning beträffande hjälpmedel, exempelvis något så enkelt som en rullstolsramp, gör att företaget slipper välja bort den person som kanske besitter just de egenskaper arbetsgivaren efterfrågar. En rekrytering av personal ska handla om rätt person på rätt plats och ett funktionshinder borde inte vara en orsak till att inte våga anställa. Människor med neurologiska funktionshinder kan vara fenomenala på specifika områden och har många gånger ett annorlunda sätt att tackla ett problem. De kan se saker ur ett annat perspektiv där andra anställda kanske kört fast. För personer med koncentrationssvårigheter går det att ordna en lugnare arbetsmiljö, kanske med ljuddämpande skärmar, eller ett eget arbetsrum. Det finns verktyg för de flesta funktionshinder, oavsett om det gäller synnedsättning, dövhet, arm- och benproteser eller tidigare nämnda funktionshinder.

Förlorad kunskap

Att inte anställa en person på grund av ett rörelsehinder eller någon annan funktionsnedsättning kan göra att ett företag går miste om ovärderlig kunskap. Att en person exempelvis har svårt att gå, eller har en synnedsättning eller inte riktigt passar in i den ”vanliga” boxen, är inte detsamma som att personen inte är utbildad. Denna person besitter kanske den exakta kunskapen som företaget eftersöker. Att då välja bort denne på grund av en funktionsnedsättning är inte bara en förlust för företaget, det är också direkt diskriminerande. Det börjar bli dags för rekryterare att utvidga sitt sökområde och även inkludera funktionsnedsatta arbetssökande i anställningsintervjuerna. Det kanske är just där guldkornen finns. Och det måste nog ändå ses som lite förlegat att tycka att en människa i rullstol inte skulle vara lika kompetent att exempelvis sitta i en kontorsmiljö som en som kan gå. Som referens är det faktiskt inte så länge sedan som vänsterhänta sågs på med skepticism. Idag finns saxar, gitarrer och allt möjligt anpassade för just vänsterhänta. Det är dags att lyfta blicken och se personen bakom handikappet, istället för att stirra sig blind på funktionsnedsättningen i sig.