Funktionsnedsättning i arbetslivet

Funktionsnedsättning i arbetslivet

Funktionsnedsättning
Fortfarande idag är det få arbetsgivare som väljer att anställa människor med funktionsnedsättningar. Orsaken till detta kan vara flera, men den största bottnar i okunskap. Det finns många fullt arbetsföra människor med funktionshinder av olika slag och grad. En människa som sitter i rullstol kan besitta lika stor kunskap som en som kan gå. En blind kan vara lika välutbildad som en seende. Människor med Aspergers kan vara en lika stor tillgång i ett företag som en människa utan en diagnos. Anpassad arbetsplats Rätt anpassning beträffande hjälpmedel, exempelvis något så enkelt som en rullstolsramp, gör att företaget slipper välja bort den person som kanske besitter just de egenskaper arbetsgivaren efterfrågar. En rekrytering av personal ska handla om rätt person på rätt plats och ett funktionshinder borde inte vara en orsak…
Read More