Funktionsnedsättning – hur då?

Funktionsnedsättning – hur då?

Funktionsnedsättning
Begreppet funktionsnedsättning är en sorts samlingsbegrepp för personer som upplever funktionshinder i sitt vardagsliv. Tidigare pratades det om "handikapp" och personer som då ansågs vara handikappade. Men för en person med funktionshinder är det samhället som är handikappande, miljön och kanske människorna runtomkring. Bemötande och tillgänglighet är sådant som kan vara helt avgörande för en person med funktionsnedsättning. Välja jobb Den som har ett funktionshinder kan uppleva svårigheter med vissa typer av jobb medan andra är helt oproblematiska. Det gäller att matcha ihop på ett bra sätt och att i förekommande fall kompensera med lämpliga hjälpmedel. Det är långt ifrån alla funktionshinder som är synliga och en del medför kanske till och med en superkraft som utvecklats som kompensation för det som inte fungerar riktigt som det brukar göra. Den…
Read More
Funktionsnedsättning i arbetslivet

Funktionsnedsättning i arbetslivet

Funktionsnedsättning
Fortfarande idag är det få arbetsgivare som väljer att anställa människor med funktionsnedsättningar. Orsaken till detta kan vara flera, men den största bottnar i okunskap. Det finns många fullt arbetsföra människor med funktionshinder av olika slag och grad. En människa som sitter i rullstol kan besitta lika stor kunskap som en som kan gå. En blind kan vara lika välutbildad som en seende. Människor med Aspergers kan vara en lika stor tillgång i ett företag som en människa utan en diagnos. Anpassad arbetsplats Rätt anpassning beträffande hjälpmedel, exempelvis något så enkelt som en rullstolsramp, gör att företaget slipper välja bort den person som kanske besitter just de egenskaper arbetsgivaren efterfrågar. En rekrytering av personal ska handla om rätt person på rätt plats och ett funktionshinder borde inte vara en orsak…
Read More