Funktionsnedsattas lika värde

I Sverige poängteras det ofta att alla människor är lika värda. På individuell nivå så ska en funktionsnedsatt individ ha rättigheten att vara delaktig i samhället och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Det är viktigt att komma ihåg att allt funktionsrättsarbete i Sverige utgår från de mänskliga rättigheterna och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – som det togs beslut om år 2017 i Sverige. Utöver denna konvention har FN även skrivit in i Agenda 2030 att alla har rätt att delta och att ingen får lämnas utanför.

Runt om i Sverige, precis som i alla andra länder runt om i världen, finns det barn och unga med olika funktionsvariationer. Barn och unga med funktionsnedsättningar omfattas av både FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som även den specificerar de rättigheter som funktionsnedsatta barn och unga har i samhället. Det är viktigt att olika aktörer som arbetar med barn och barns rättigheter inför varje beslut tänker efter noga om hur deras beslut påverkar barnen, eftersom funktionsnedsatta barn inte är en liten homogen grupp och att funktionsnedsatta barn har samma rätt att bli hörda som vilket barn som helst.

Funktionsnedsatta finns i alla åldersgrupper, och intellektuellt funktionsnedsatta finns även bland de äldsta generationerna i samhället. Bland de äldre intellektuellt funktionsnedsatta är det relativt vanligt att demenssjukdom uppstår. En demensutredning av en intellektuellt funktionsnedsatt äldre kan inkräkta på individen genom att en sådan utredning är mycket komplicerad och inför varje sådan potentiell utredning bör man fråga sig om livskvalitén verkligen förbättras av diagnos. Om livskvalitén inte kan förbättras så är utredning att anse som fullständigt onödig enligt en artikelaldreicentrum.se, där utredaren Lars Sonde går in i detalj angående problematiken. Äldre med intellektuell funktionsnedsättning har rätt till ett liv i trygghet och hjälp i sin vardag. Ibland sker detta på specifika LSS – boenden, äldreboende eller i hemmet med hjälp av personliga assistenter och/eller anhöriga.

För anhöriga till familjemedlemmar med olika former av funktionsnedsättningar finns ofta olika föreningar eller anhörigstöd att tillgå vid behov. Kontrollera gärna med din kommun eller vårdcentral om det finns något liknande i din närmiljö som kan vara till stöd för dig om du känner behov för det. Om inte annat kan det vara bra att veta att det finns stöd även för anhöriga när eller om behovet skulle uppstå.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *