Den synliga funktionsnedsättningen

Den synliga funktionsnedsättningen är uppenbar visuellt sett. Man ser den direkt genom att den funktionsnedsatte ser annorlunda ut, rör sig annorlunda, kanske använder hjälpmedel som rullstol eller permobil. Kanske går den funktionsnedsatte med käpp, eller har ett medfött annorlunda utseende som vid exempelvis Downs Syndrom – det är en funktionsnedsättning som syns och som ingen därigenom ifrågasätter. Ibland syns funktionsnedsättningen enbart i det sociala samspelet, men den syns. Den är påtaglig och går att sätta fingret på.

En synlig funktionsnedsättning kan också försvåra, arbetsgivaren som den funktionsnedsatte individen sökte jobb eller praktikplats hos kanske nekar arbete på grund av den synliga uppenbara funktionsnedsättningen och man kanske blir pratad till som att man skulle förstå mindre trots att man förstår precis lika bra som många andra i ens egen åldersgrupp. Diskriminering kan uppstå enbart genom den synliga funktionsnedsättningen, och därigenom är det många funktionsnedsatta med synligt handikapp som känner sig besvärade ute bland andra människor. Genom våra konventioner har alla rätt att delta i samhället på samma villkor, och alla ska ha rätt till vanliga liv. Att diskriminera någon på grund av ett synligt handikapp är förbjudet enligt konventionerna och svensk lag. Ingen är mindre värd än någon annan, och alla är lika värdefulla.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *