Skapa en bra arbetsmiljö på korttidsboenden

Skapa en bra arbetsmiljö på korttidsboenden

Funktionsnedsättning
Det brukar finnas ett stort behov av korttidsboenden i de flesta städer. Detta ska vara en plats dit ditt barn med olika NPF-diagnoser kan komma och bo över helgerna. Det blir en avlastning för övriga familjen och en chans för barnet med funktionsnedsättning att uppleva något annat än sin hemmiljö. Är du själv intresserad av att driva ett sådant? För att det ska funka optimalt är det ett måste med engagerad och intresserad personal. Se till att personalen får göra sin röst hörd Det är viktigt att all personal känner sig sedda och att de kan dela med sig av sina åsikter när det behövs. Du kan till exempel använda dig av en regelbunden medarbetarundersökning som kan vara utformad på lite olika sätt. Med dessa får du en bättre överblick…
Read More